تصویر برای دسته بندی سهيل اردهالی

سهيل اردهالی

كارشناسي اقتصاد نظری از دانشگاه تهران، مشاور و تحلیلگر شرکت کارگزاری آتیه

سوابق تحصیلی:

  • كارشناسي رشته اقتصاد نظری از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • مشاور و تحلیلگر شرکت کارگزاری آتیه
  • تحليلگر و كارشناس صنعت، شركت و بازار سهام در شركت مطالعاتي آريا سهم

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌های آموزش بنیادی در کارگزاری آتیه