استان آذربایجان شرقی


نمايندگي استان آذربایجان شرقی (02)

مدیر نمایندگی : آقای دکتر امین حبیب زاده

شهرستان تبریز

آدرس :

استان آذربایجان شرقی ،تبریز، کوی ولیعصر، فلکه بازار، اول خیابان سنگفرش، ساختمان دوم شرقی طبقه
اول مرکز مالی ایران (نمایندگی آذربایجان شرقی)

تلفن :

04134777792

04134777792