فیلترهای نمایش

فیلتر براساس نوع دوره
فیلتر بر اساس اساتید درس
فیلتر براساس نوع مدرک
فیلتر براساس وضعیت دوره
فیلتر براساس قیمت
از
تا
فیلتر براساس مدت دوره (ساعت)
از
تا
مرتب سازی بر اساس :
در حال برگزاری
تصویر اولین دوره آموزشی ارزیابی طرح‌های اقتصادی با اکسل

اولین دوره آموزشی ارزیابی طرح‌های اقتصادی با اکسل

تاریخ برگزاری : 1401/02/20
5 جلسه
15 ساعت
12,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

هشتمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1400/09/18
71 جلسه
188 ساعت
72,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هشتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

هشتمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/09/12
48 جلسه
120 ساعت
42,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر چهارمین دوره جامع آموزشی معامله‌گری در بازارهای مشتقه

چهارمین دوره جامع آموزشی معامله‌گری در بازارهای مشتقه

تاریخ برگزاری : 1400/12/09
6 جلسه
24 ساعت
15,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 1400/10/18
37 جلسه
108 ساعت
59,990,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل

اولین دوره آموزشی طراحی داشبورد مدیریتی در اکسل

تاریخ برگزاری : 1400/12/04
9 جلسه
24 ساعت
17,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر نهمین دوره آموزشی مدل سازی مالی با اکسل (مقدماتی)

نهمین دوره آموزشی مدل سازی مالی با اکسل (مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1400/10/14
7 جلسه
32 ساعت
13,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

دومین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1400/11/21
5 جلسه
15 ساعت
25,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هفتمین دوره آموزشی ارزشگذاری استارتاپ‌ها

هفتمین دوره آموزشی ارزشگذاری استارتاپ‌ها

تاریخ برگزاری : 1400/12/06
7 جلسه
22 ساعت
24,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر چهارمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

چهارمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ برگزاری : 1400/11/05
13 جلسه
45 ساعت
35,000,000 ریال
مشاهده
در حال برگزاری
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

دومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

تاریخ برگزاری : 1400/07/23
30 جلسه
90 ساعت
65,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پانصد و سیزدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن (پیشرفته)

پانصد و سیزدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن (پیشرفته)

تاریخ برگزاری : 1400/12/05
1 جلسه
4 ساعت
7,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی فرآیند برگزاری مجامع به روش الکترونیکی

اولین دوره آموزشی فرآیند برگزاری مجامع به روش الکترونیکی

تاریخ برگزاری : 1400/11/16
5 جلسه
15 ساعت
8,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

ششمین دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی

تاریخ برگزاری : 1400/11/09
18 جلسه
66 ساعت
39,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی(پیشرفته)

دهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی(پیشرفته)

تاریخ برگزاری : 1400/11/03
5 جلسه
16 ساعت
11,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی نحوه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

اولین دوره آموزشی نحوه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1400/10/28
4 جلسه
12 ساعت
10,000,000 ریال
مشاهده