فیلترهای نمایش

فیلتر براساس نوع دوره
فیلتر بر اساس اساتید درس
فیلتر براساس نوع مدرک
فیلتر براساس وضعیت دوره
فیلتر براساس قیمت
از
تا
فیلتر براساس مدت دوره (ساعت)
از
تا
مرتب سازی بر اساس :
برگزار شد
تصویر سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

تاریخ برگزاری : 1400/10/24
7 جلسه
32 ساعت
13,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی تشریح رویه‌های مقرراتی و الزامات اجرایی نهاد‌های مالی

اولین دوره آموزشی تشریح رویه‌های مقرراتی و الزامات اجرایی نهاد‌های مالی

تاریخ برگزاری : 1400/10/23
10 جلسه
34 ساعت
18,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها

اولین دوره آموزشی سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه در بانک‌ها

تاریخ برگزاری : 1400/10/22
5 جلسه
15 ساعت
12,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

تاریخ برگزاری : 1400/10/10
11 جلسه
6 ساعت
3,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی(مقدماتی)

دهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی(مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1400/10/06
4 جلسه
16 ساعت
10,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پانصد و دهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

پانصد و دهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

تاریخ برگزاری : 1400/10/02
1 جلسه
8 ساعت
8,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار

تاریخ برگزاری : 1400/10/01
9 جلسه
26 ساعت
35,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

سیزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1400/09/28
10 جلسه
30 ساعت
15,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی آشنایی با معاملات قراردادهای آتی در بورس انرژی ایران

دومین دوره آموزشی آشنایی با معاملات قراردادهای آتی در بورس انرژی ایران

تاریخ برگزاری : 1400/09/09
3 جلسه
9 ساعت
2,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هفتمین دوره جامع آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

هفتمین دوره جامع آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تاریخ برگزاری : 1400/09/18
6 جلسه
24 ساعت
11,200,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هفدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

هفدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

تاریخ برگزاری : 1400/09/08
10 جلسه
27 ساعت
16,150,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر English For Finance

English For Finance

تاریخ برگزاری : 1400/08/24
16 جلسه
30 ساعت
15,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر بورس کمپ ۷(مجموعه وبینارهای آموزشی آشنایی با بازارهای مالی)

بورس کمپ ۷(مجموعه وبینارهای آموزشی آشنایی با بازارهای مالی)

تاریخ برگزاری : 1400/08/24
13 جلسه
26 ساعت
1,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی نقش دبیر هیئت مدیره در دستورالعمل راهبری شرکتی

سومین دوره آموزشی نقش دبیر هیئت مدیره در دستورالعمل راهبری شرکتی

تاریخ برگزاری : 1400/08/13
1 جلسه
4 ساعت
5,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی قانون تجارت

سومین دوره آموزشی قانون تجارت

تاریخ برگزاری : 1400/08/09
9 جلسه
24 ساعت
15,000,000 ریال
مشاهده