فراخوان ارسال ایده های نوآورانه حوزه مالی جهت شرکت در محیط آزمون بازار سرمایه

سندباکس‌های نظارتی که با عنوان محیط آزمون تنظیم‌گری نیز شناخته می شوند، یک محیط کنترل‌شده جهت بررسی و سنجش ایده هستند که در آن برای مدتی از پیش تعیین‌شده و با شرایط مختص ایده، همکاری نزدیک بین شرکت‌ها و نظارت کنندگان شکل میگیرد. این محیط شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا کاربردها، فناوری‌ها و برنامه‌های جدید را در حین دریافت راهنمایی‌های نظارتی مورد آزمون قرار دهند. همچنین سندباکس های نظارتی، تنظیم‌کننده‌ها و دولت‌ها را قادر می‌سازد تا پیامدهای حاصل از انتخاب‌های مختلف سیاستی را بهتر درک نموده و تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ نمایند.

در پایان دوره سندباکس، چنانچه طرح های ارسال شده قادر باشند شاخص های تعیین شده در آزمون را با موفقیت سپری نمایند به تشخیص نهادهای قانونی میتوانند شرایط اخذ مجوز دائم فعالیت در بازار را دریافت نموده و موفق به توسعه کسب‌وکار خود در بازار واقعی شوند.

بر اساس بند ۳ دستورالعمل اجرایی محیط‌های آزمون (سند باکس) بازار سرمایه «طرح» به معنی ایده‌ای است نوآورانه در حوزه محصولات و خدمات مالی جدید اعم از بازارها، ابزارها، قرارداد‌ها، نهادها، سامانه‌ها و سایر راهکارهای نوآورانه در حوزه بازار سرمایه که متقاضی قصد عملیاتی کردن آن را در محیط آزمون دارد و به علت نو بودن، فقدان تجربه‌های قبلی و عدم شناخت کافی از پیامدهای توسعه ایده، سازوکارها و رویه‌های متداول و مقررات موجود در بازار سرمایه نمی‌تواند برای صدور مجوز و تنظیم رفتار آن ایده، مورداستفاده قرار گیرد.

در این راستا اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای ایده های نوآورانه در حوزه مالی با مشخصات ذکر شده در دستورالعمل اجرایی محیط های آزمون(سندباکس) بازار مصوب 23/04/1400 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، می‌توانند اقدام به ارسال طرح‌های نوآورانه خود کنند. طرح های دریافتی پس از بررسی توسط کمیته های تخصصی و در صورت اخذ تائیدیه از شورای راهبری محیط آزمون بازار سرمایه، مجوز شرکت در محیط آزمون را کسب خواهند کرد. بر این اساس متقاضیان شرکت در محیط آزمون سندباکس می‌توانند طرح خود را در قالب فایل تمپلیت مشخص شده به آدرس الکترونیکی Sandbox@ifc.ir ارسال نمایند.

برای دریافت فایل ثبت نام سندباکس، اینجا کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02162843000 تماس حاصل فرمایید.