استاندارد آموزشی
مرکز مالی ایران؛ نخستین دارنده استاندارد آموزش و تحصیلات غیررسمی بین‌المللی در بازار مالی ایران
تحقیق و توسعه
واحد تحقیق و توسعه مرکز مالی ایران جهت تحقق اهداف خود در راستای ارائه و توسعه خدمات پژوهشی به فعالیت می‌پردازد. مشتریان عمده این خدمات موسسات و نهادهای مالی، ناشران، فعالان بازار و پژوهش‌گران می باشند.

سهامداران

Real Time Web Analytics