دوره های ویژه
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح ج: بسته آموزشی 9 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح ج: بسته آموزشی 17 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح ج: بسته آموزشی 24 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح ج: بسته آموزشی 29 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح الف و ب: بسته آموزشی 10 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح الف و ب: بسته آموزشی 18 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح الف و ب: بسته آموزشی 31 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح الف و ب: بسته آموزشی 46 امتیازی
دوره های آموزشی ویژه تمدید گواهینامه‌های حرفه ای بازار سرمایه سطح الف و ب: بسته آموزشی 50 امتیازی
شاید این روزها اسم بورس، خیلی بیشتر از قبل به گوشتان خورده باشد. احتمالا خبرهایی از سودآوری این بازار شنیده اید و وسوسه شدید که سرمایه خودتان را به بورس بیاورید. شاید هم برخی از اطرافیانتان به بورس آمدند و ضرر کردند، حالا شما هم می ترسید. اما ترس و وسوسه معیارهای مناسبی برای ورود به بورس نیست. برای ورود به این بازار پیشرفته مالی، باید از دانش کافی برخوردار باشید...
تاریخ برگزاری: 1398/8/24
تاریخ برگزاری: 1398/8/24
طول دوره : 12 ساعت زمان برگزاری : چهارشنبه ها 13 الی 27 آذرماه ساعت 16 الی 20 هزینه ثبت نام: 3.000.000 ریال
تاریخ برگزاری: 1398/9/13
تاریخ برگزاری: 1398/8/26
تاریخ برگزاری: 1398/8/27
دوره آموزش کاربردی حقوق بازار سرمایه طی4 ساعت در روز 7 اذر ماه سال جاری به همت مرکز مالی ایران در محل این شرکت برگزار خواهد شد. در این دوره، بررسی وضعیت قوانین و مقررات بازار سرمایه، مسئولیت نهادهای مالی واسط و ناظر، چگونگی حل اختلافات در کمیته های سازش و همچنین نحوه احقاق حق سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به صورت مشروح آموزش داده می شود.
تاریخ برگزاری: 1398/9/7

سهامداران

Real Time Web Analytics