دومین دوره تخصصی دبیری هئیت مدیره

نقش راهبردی دبیرهئیت مدیره در نظام راهبری شرکتی

چهارشنبه 26 تیر 1398 - 12:40 ب.ظ

به گزارش روابط عمومی مرکز مالی ایران، نظر به برگزاری اولین دوره موفق کارگاه دبیری هیات مدیره و تقاضای مکرر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت برگزاری مجدد این دوره و هم چنین متقاضیان جدیدی که خواستار حضور در این دوره که براساس سرفصل های دستور العمل جدید راهبری شرکتی تعیین شده است، می باشند، به اطلاع  می رساند که مرحله دوم دوره دبیری هیات مدیره با حضور جناب دکتر سنگینیان و نیز دعوت از اساتید دیگر و آشنا در این حوزه و موضوع راهبری شرکتی، مجددا جلسه ای در تاریخ هفدهم مردادماه برگزار خواهد شد.

ارسال نظر