info@ifc.ir   021-66724545
  پارسی   English   العربیه

آموزش

تصویر دوره نکته و تست سطح یک آزمون CFA

دوره نکته و تست سطح یک آزمون CFA

تاریخ برگزاری: 1399/8/7

تصویر تحلیل بنیادی جامع

تحلیل بنیادی جامع

تاریخ برگزاری: 1399/8/3

تصویر تحلیل تکنیکال جامع

تحلیل تکنیکال جامع

تاریخ برگزاری: 1399/8/5

تصویر  سیستم معاملاتی ایچی موکو

سیستم معاملاتی ایچی موکو

تاریخ برگزاری: 1399/8/8

تصویر  دوره آموزشی امواج الیوت

دوره آموزشی امواج الیوت

تاریخ برگزاری: 1399/8/8

تصویر تحلیل شرکتهای دارویی

تحلیل شرکتهای دارویی

تاریخ برگزاری: 1399/9/12

تصویر سمت و سوی بازار مسکن

سمت و سوی بازار مسکن

تاریخ برگزاری: 1399/9/13