تصویر برای دسته بندی حسن بان

حسن بان

دکتری مدیریت بانکداری از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران، مشاور مالی شرکت‌ها و هلدینگ‌های مختلف

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت بانکداری از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی گرایش اقتصاد اسلامی از دانشگاه بانک مرکزی مالزی
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی گرایش سرمایه‌گذاری از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی مدیریت از داشگاه شاهد

مدارک حرفه‌ای:

  • تحلیلگری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • مشاور مالی شرکت‌ها و هلدینگ‌های مختلف
  • مدیر سابق صندوق سرمایه گذاری خصوصی، شرکت ترنج

همه ی دوره های مدرس