دوره‌های در حال ثبت نام


در حال ثبت‌نام
تصویر مفاهیم اقتصاد کلان 360

مفاهیم اقتصاد کلان 360

تاریخ برگزاری : 1401/04/05
2 جلسه
8 ساعت
10,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ برگزاری : 1401/04/13
13 جلسه
45 ساعت
39,500,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره آموزشی کپی تریدینگ

اولین دوره آموزشی کپی تریدینگ

تاریخ برگزاری : 1401/04/13
6 جلسه
18 ساعت
17,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دومین دوره جامع صفر تاصد نرم افزار اکسل

دومین دوره جامع صفر تاصد نرم افزار اکسل

تاریخ برگزاری : 1401/04/21
20 جلسه
40 ساعت
35,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1401/05/02
10 جلسه
30 ساعت
28,500,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره آموزشی جامع تربیت کارشناس خبره ارزشگذاری (بوت کمپ ارزشگذاری)

اولین دوره آموزشی جامع تربیت کارشناس خبره ارزشگذاری (بوت کمپ ارزشگذاری)

تاریخ برگزاری : 1401/05/09
120 ساعت
2,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال اقتصاد جهانی

سومین دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال اقتصاد جهانی

تاریخ برگزاری : 1401/05/24
2 جلسه
6 ساعت
8,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر دهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

دهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA

تاریخ برگزاری : 1401/07/07
50 جلسه
200 ساعت
116,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر چهارمین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

چهارمین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1401/08/01
41 جلسه
192 ساعت
90,000,000 ریال
ثبت نام
در حال ثبت‌نام
تصویر چهارمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

چهارمین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

تاریخ برگزاری : 1401/09/11
110 ساعت
87,000,000 ریال
ثبت نام