info@ifc.ir   021-62843000

قوانین و مقررات

قوانین و مقرارت دوره های آموزشی

جهت آشنايي دانش پذيران با مرکز مالي ايران قوانین و مقررات زير تهیه شده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.موکداً توصیه مي گردد دانشپذيران محترم کلیه قوانین و مقررات را مطالعه تا در طول دوره از مشکالت احتمالي جلوگیري به عمل آيد. بديهي است پس از ثبت نام قطعي قوانین طبق آئیننامه مندرج اجرا خواهد شد.

نكات ضروري جهت ثبت نام و حضور در کلاس

1-توجه داشته باشید که دقیقاً براساس اطلاعات درج شده در سايت هنگام ثبت نام در دوره آنلاین و حضوري در کلاس مربوطه ثبت نام خواهید شد لذا خواهشمند است در ثبت اطلاعات فرم ثبت نام نهايت دقت را مبذول فرمائید.

2- لطفا با توجه به سطح علمي خود در دوره ثبت نام کنید، براي راهنمايي در انتخاب دوره حتما با کارشناسان آموزش مرکزتماس بگیريد.

3- تأکید مي نمايد که هنگام ثبت نام، در تعیین درس (دروس) مورد نظر و ساعات کلاس ها دقت لازم را مبذول داريد، در غیر اين صورت موسسه از تغییر درس يا تعويض ساعات کلاس جداً معذور است.

4- تشکیل کلاس ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس است.

5- در صورت ثبت نام از طريق شرکت يا محل کار دانشجو، ابتدا نامه درخواست از طرف شرکت به همراه تعداد دانشپذير، اطلاعات کامل آن ها نام، نام خانوادگي، تحصیلات، سمت، شماره ملي و شماره تماس، تاريخ و ساعت کلاس، شماره تماس مسئول ثبت نام به همراه فیش پرداخت هزينه به حساب مرکز، ارسال شود.

6- حداقل زمان حضور در کلاس دو سوم ميباشد، در غیر اين صورت دانشجو از دريافت گواهینامه محروم خواهد شد.

7- در صورت شرکت در دوره به هیچ عنوان عودت وجه صورت نميگیرد.

8- در صورت لغو شدن دوره از طرف مرکز عودت وجه به صورت کامل انجام ميپذيرد.

9- درصورت لغو برگزاري دوره به صورت حضوري از سوي مراجع ذيصلاح به دلایل غیر قابل پیش بیني مانند بیماري کرونا و... عودت وجهي صورت نميگیرد و صرفا دانشپذيران حضوري امکان شرکت در دوره را به صورت آنلاین خواهند داشت. ما به تفاوت دوره حضوري و آنلاين به صورت اعتبار جهت ساير دوره هاي آموزشي براي دانشپذير محفوظ خواهد بود.

10- در تمامي کلاس هاي مرکز مالي ايران دانشپذيران حق ضبط صدا و تصوير و نشر آن را به هر نحوي ندارند و در صورت مشاهده برخورد و از مراجع قانوني پیگیري خواهد شد.

11- در صورت تمايل به استفاده از تخفیف دانشجويي يا تخفیف پرسنل نهادهاي مالي ، در هنگام ثبت نام مدارک دانشجويي يا کارت پرسنلي نهادهاي مالي و يا معرفي نامه خود را از طريق پروفايل کاربري خود در قسمت ارسال مدارک در سايت مرکز جهت تايید، بارگزاري بفرمايید.

قوانین کلاس آنلاین

1- نرم افزار مورد استفاده در کلاسهاي آموزشي مرکز مالي ايران نرم افزار connent Adobe و اسکای روم مي باشد .

2- همانطور که از نام کلاسهاي آنلاین برمي آيد شرط اول برخورداري از اينترنت است. حداقل سرعت پیشنهادي 2مگابیت ميباشد که دانشپذير موظف است قبل از اقدام به خريد پلن يا کلاس آموزشي اينترنت لازم جهت شرکت در کلاسها را تهیه کند .

3- سعي کنید با لپ تاپ و کامپیوتر وارد شويد و تا حد ممکن با موبايل وارد نشويد و از نوشتن مطالب غیر درسي خودداري نمايید.

4- ده دقیقه قبل از کلاس وارد شويد تا قبل از زمان کلاس مشکلي پیش نیايد.

5- ظرفیت کلاسهاي آنالين با توجه به دوره آموزشي و تقاضا از سراسر کشور به صورت نا محدود ميباشد.

6- مدرس در طول دوره قادر به پاسخگويي تمامي سواالت دانشپذيران آنلاین نیست. سواالت خود را در کلاسهاي رفع اشکال از قبل آماده کرده باشید تا وقت شما تلف نشود. جهت پاسخ دهي به سوالات دانشپذيران آنالين در ابتداي کلاس و يا انتهاي آن زماني مشخص اعلام خواهد شد .

7- از هندزفري استفاده کنید تا صداي اطرافتان کمتر به گوش برسد و اگر نداشتید در فضاي خلوت به کلاس آنلاین گوش کنید.

8- در نظر سنجي ها سريع شرکت کنید تا معلم زودتر از وضع کلاس آگاه شود. پیام خود را چند بار نگذاريد.

9- شرکت کنندگان در دوره هاي حضوري تنها در زمان حضور در کلاس مي توانند از محتواي آن بهره مند شوند. ضبط صدا و تصوير توسط دانشپذيران ممنوع ميباشد. دسترسي به لینک ضبط شده توسط نرم افزار connect Adobe صرفا در اختیار دانشپذيران آنلاين و به مدت دو هفته قرار ميگیرد. فايل فیلم و صوت ضبط شده به صورت قابل دانلود در اختیار دانش پذيران قرار نميگیرد تلاش تیم مرکز مالي ايران بر اين است که دوره هاي آنلاین با کیفیت عالي برگزار شود اماکیفیت نهايي وابسته به عواملي چون بستر اينترنت و سیستم دانشپذير ميباشد

امتیاز تمدید گواهینامه هاي حرفه اي بازار سرمایه

1- براي دريافت امتیاز تمديد گواهي هاي حرفه اي بازار سرمايه الزامي است پیش از شروع دوره به کارشناسان آموزش مرکز مالي ايران اطلاع دهید در غیر اين صورت امتیاز تمديد به شما تعلق نميگیرد .

2- دانش پذيراني که جهت تمديد امتیاز گواهینامه در دوره ثبت نام نموده اند ملزم هستند چه به صورت حضوري چه انلاین در جلسات دوره شرکت کنند .

استرداد شهریه دوره آموزشی

1- در صورتیکه انصراف يا تغییر کلاس در روز ثبت نام تا قبل از پايان وقت اداري باشد شهريه کسر نمي شود.

2- در صورتیکه انصراف يا تغییر کلاس تا يک هفته به شروع دو ره باشد 30درصد شهريه کسر مي شود.

3- در صورتیکه انصراف يا تغییر کلاس تا 3 روز پیش از شروع دوره باشد 50درصد شهريه کسر ميشود.

4- درصورت انصراف حداکثر تا يک روز پیش از شروع کلاس 80 %شهريه کسر ميگردد. انصراف در روز تشکیل کلاس امکان پذير نیست. (فرد جایگزین می تواند معرفی شود.)

5- تکمیل فرم عودت وجه در صورت انصراف الزامي است .

روش انصراف دوره آموزشی

دانشپذير گرامي در صورتي که پس از انجام ثبت نام و پرداخت شهريه به هر دلیلي تقاضاي انصراف داشتید ميتوانید به يکي از روشهاي زير اقدام کنید. تا بر اساس آئین نامه فوق و شرايط انصراف درخواست شما مورد رسیدگي قرار گیرد.

1- تماس تلفني با موسسه

2- ورود به حساب کاربري و ثبت درخواست انصراف.