تیم هیئت مدیره

رضا کیانی

رئیس هیئت مدیره

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

سوابق کاری: مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی محمد مرفوع

نائب رئيس هیئت مدیره

شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)

سوابق کاری: معاونت نظارت بر ناشران شرکت فرابورس ایران
مدیرکل دفتر تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

تحصیلات: دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

حسن محمدی

عضو هیئت مدیره

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

سوابق کاری:
مشاور مدیر عامل بورس کالای ایران

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

حسین حسنقلی پور

عضو هیئت مدیره

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

سوابق کاری:

معاونت توسعه بازار شرکت بورس انرژی ایران

تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

سجاد موحد

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

سوابق کاری: مدیر عامل مرکز مالی ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش

تحصیلات: دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد مالی از دانشگاه امام صادق (ع)

‌ تیم هیئت مدیره

علی عباس کریمی

رئیس هیئت مدیره

شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)

سوابق کاری:
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد

سید کیومرث بزرگی‌نهاد

نائب رئيس هیئت مدیره

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

سوابق کاری:
مدیر مالی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

حسن محمدی

عضو هیئت مدیره

شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

سوابق کاری:
مشاور مدیر عامل بورس کالای ایران

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمد‌حسین عسگری

عضو هیئت مدیره

شرکت بورس انرژی ایران (سهامی عام)

سوابق کاری:
معاون سابق توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی ایران

تحصیلات: دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

سروش خواجه حق وردی

عضو هیئت مدیره

شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)

سوابق کاری:
معاون نظارت بازار فرابورس ایران 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سجاد موحد

مدیر عامل 

سوابق کاری: مدیر عامل مرکز مالی ایران

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت و آموزش

تحصیلات: دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد مالی از دانشگاه امام صادق (ع)