از تخفیفات مرکز مالی ایران خبر دارید...؟!مرکز مالی ایران به عنوان بازوی آموزشی بازار سرمایه در راستای رسالت اجتماعی خود و به منظور گسترش دانش مالی، تخفیفات متنوعی را  در نظرگرفته تا امکان ثبت نام برای تمامی اقشار فراهم باشد:

50 درصد تخفیف روز تولد

به مناسبت تولد دانش‌پذیران عزیز، 50% تخفیف تا سقف 2 میلیون تومان جهت شرکت در دوره‌ یا خرید فیلم آموزشی به شما اعطا می‌شود.

20 درصد تخفیف دانشجویی

تمامی دانشجویان میتوانند از تخفیف 20 درصدی مرکز مالی ایران تا سقف یک میلیون و دویست هزار تومان برای شرکت در دوره ها و فیلم های آموزشی استفاده کنند.

50 درصد تخفیف ویژه سربازان

سربازان عزیز کشور میتوانند از تخفیف 50 درصدی تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان برای حضور در دوره ها و خرید فیلم های آموزشی بهره مند شوند. 

  15 درصد تخفیف برای نهادهای مالی

به کارکنان نهادهای مالی 15 درصد تخفیف تا سقف یک میلیون تومان برای شرکت در دوره ها و فیلم های آموزشی مرکز مالی ایران اختصاص داده شده است.

80 درصد تخفیف ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

تمامی عزیرانی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند امکان استفاده از تخفیف 80 درصدی بدون سقف برای شرکت در دوره ها و فیلم های آموزشی مرکز مالی ایران را دارند.

 کد معرف

در صورت معرفی دانش‌پذیران جدید به مرکز مالی ایران با استفاده از کد معرف، حساب کاربری معرف به مبلغ 1.000.000 ریال و حساب کاربری دانش‌پذیر جدید نیز به مبلغ 1.000.000 ریال شارژ می‌شود. جهت دریافت کد معرف  کلیک کنید.