تصویر برای دسته بندی سعید باجلان

سعید باجلان

متخصص بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها

سوابق تحصیلی:

سوابق کاری:

همه ی دوره های مدرس