info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

مهندسی مالی و سرمایه گذاری مسکن


توضیحات

مدرس :

آقای مهندس امیررضا شفاعت

طول دوره ساعت :

16 ساعت

روز های بر گزاری :

شنبه ها

11 مرداد لغایت 15 شهریور

ساعت بر گزاری :

16 تا 20

سرفصل‌ها

سرفصل دوره :

حوزه سرمایه گذاری زمین و ساختمان

بازار زمین و ساختمان و خصوصیات آن

انواع دارایی های حوزه زمین و ساختمان و خصوصیات آنها

استراتژی های سرمایه گذاری در زمین و ساختمان و نحوه اجرای آن ها در ایران

سبد سرمایه گذاری زمین و ساختمان

مدرسین

تصویر برای دسته بندی امیررضا شفاعت
امیررضا شفاعت

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

CFA Level II

CAIA Level II

بنیاگذار گروه مدیریت سرمایه آلفا

امیررضا شفاعت

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

CFA Level II

CAIA Level II

بنیاگذار گروه مدیریت سرمایه آلفا

زمان

  • شروع: شنبه 11 مرداد 1399 - 04:00 ب.ظ
  • پایان: شنبه 15 شهریور 1399 - 08:00 ب.ظ