info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

اولین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه


توضیحات

به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می شود.

مرکز مالی ایران با هدف توسعه آموزش و ارتقا دانش فعالان بازار سرمایه، به منظور سهولت پذیرش در آزمون های مربوط به گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه کرده است.

بورس تلنت یک مسیر روشن برای جوانان با استعداد این کشور است که می خواهند رشد کنند و در مسیر کاری خود بدرخشند. در بورس تلنت ما شما را آماده یک ورود موفق به بازار کار می کنیم. بورس تلنت به شما کمک می کند تا موقعیت های شغلی نهاد های مالی را به طور دقیق بشناسید و با انتخاب آن و در صورت قبولی در مصاحبه ها، توسط مدیران و افراد با تجربه بازار سرمایه آموزش ببینید. اگر می خواهید آینده شغلی خود را در بهترین شکل ایجاد کنید، در کنار شما هستیم. این برنامه در همکاری با سایت کاریابی جاب ویژن و همچنین نهاد های مختلف مالی کشور اجرا می گردد. با توجه به بهبود وضعیت استخدام در نهادهای مالی در سمت‌هایی نظیر کارشناس سرمایه گذاری، تحلیلگر، معامله گر، مدیر سرمایه گذاری، داشتن گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، به عنوان یکی از شرایط لازم به شمار می آید که دارندگان این مدارک می توانند ضمن افزایش دانش خود در بازار سرمایه، از فرصت اشتغال در نهادهای مالی نیز بهره‌مند شوند.

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه ، شامل هفت سرفصل اعم از زبان تخصصی، مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت های مالی، مباحث پیشرفته امور مالی شرکتی ، مباحث پیشرفته سرمایه گذاری ، اقتصاد پیشرفته ، روش های کمی پیشرفته و همچنین مقررات تحلیلگری بازار سرمایه می شود. همچنین پیش نیاز این دوره آموزشی، داشتن مدرک اصول بازار سرمایه و مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا معادل آنها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارجی است که توسط وزارت علوم، تحقیات و فناوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزشگذاری شده باشد.

طول دوره ساعت :

200 ساعت

روز های بر گزاری :

يكشنبه ها، سه شنبه ها، چهار شنبه ها و پنجشنبه ها

29 فروردين تا 29 تير ماه

سرفصل‌ها

سرفصل های آمادگی آزمون تحلیل گری بازارسرمايه شامل :

اقتصاد پيشرفته :

مباحث پيشرفته در اقتصاد خرد :

رفتار توليدكننده در بازار رقابت كامل

رفتار توليدكننده در بازار انحصار كامل

رقابت انحصاري تك جانبه و انحصار چند جانبه فروش ‌

مباحث پيشرفته در اقتصاد كلان :

در آمد ملي و تعادلي و سياست هاي مالي

عرضه و تقاضاي پول و سياست‌هاي پولي

منحني فيليپس و نظريه‌هاي تورم

ماليه دولت و كسري بودجه و پيامدهاي آن

نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها

مباحث پيشرفته در فهم و تحليل صورت هاي مالي :

‌مكانيسم هاي گزارشگري مالي :

صورت هاي مالي ميان دوره اي و گزارش هاي حسابرسي اجمالي

كاربرد نتايج فرآيند حسابداري در تجزيه و تحليل اوراق بهادار

نقش گزارشگري مالي در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

مشكلات گزارش گري مالي مرتبط با شناسايي درآمد، تحقق هزينه ها و گزارشگري مالي دارايي ها و بدهي ها و صورت جريان وجه نقد

تمايز بين واحد پول محلي، واحد پول عملياتي و واحد پول گزارشگري

آشنايي با تجديد ارزيابي و تأثير آن بر صورت هاي مالي

استانداردهاي گزارشگري مالي :

لزوم افشاي سياست هاي حسابداري با اهميت توسط شركت ها

اهداف صورت هاي مالي و اهميت استانداردهاي گزارشگري در ارزش گذاري و تجزيه وتحليل اوراق بهادار

خلاصه استانداردهاي گزارشگري مالي در ايران

مسايلي در مورد صورت سود و زيان :

اصول كلي شناسايي هزينه ها

تجزيه و تحليل اقلام غيرمستمر صورت سود و زيان (شامل فعاليت هاي تنزيل شده، اقلام غيرمترقبه و اقلام غيرعادي يا غيرمكرر)

توصيف اجزاي تشكيل دهندة سود هر سهم (EPS) و محاسبة سود هر سهم يك شركت

مفروضات زيربنايي سود با توجه به سود هر سهم واقلام غيرمترقبه در صورت سود و زيان و همچنين روش هاي هموارسازي سود هر سهم ( EPS) و محاسبه EPS نرمال شده به وسيله هركدام از روش ها

موارد محاسبه سود جامع و گزارشگري صورت سود و زيان جامع و مقايسه آن با صورت سود و زيان عادي

تعريف مفهوم كيفيت سود و روش هاي تعيين آن

تأثير سرمايه اي كردن هزينه ها يا به حساب دوره منظور نمودن آنها بر سود خالص، حقوق صاحبان سرمايه، جريانات نقدي حاصل از عمليات و نسبت هاي مالي

تأثير تغييرات نرخ سود بر ارزش بازار بدهي، صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي

مسايلي در مورد ترازنامه :

تفسير ترازنامه و صورت تغييرات درحقوق صاحبان سهام

تجزيه وتحليل و ارزيابي ترازنامه به ارزش هاي جاري دارايي ها و بدهي ها

تعيين انواع روش هاي استهلاك دارايي هاي مشهود و نامشهود و تأثير انتخاب هريك ازآنها بر تصميم گيري هاي مالي

چگونگي تأثير تعديلات انجام شده در روش استهلاك، عمر مفيد برآوردي و ارزش اسقاط دارايي هاي بلندمدت بر صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي

تمايز بين بدهي هاي تجاري و بدهي هاي ناشي از فعاليت هاي تأمين مالي

تأثير انتشار اوراق بدهي و استهلاك كسر و صرف آن بر صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي

نحوه گزارشگري اوراق بدهي با ويژگي هاي مالكيتي (اوراق بدهي قابل تبديل ) در صورت هاي مالي و تأثير انتشار اين اوراق بر نسبت هاي مالي

مسايلي در مورد صورت جريان وجه نقد :

تفاوت بين روش هاي مستقيم و غيرمستقيم ارا ة ي جريانات نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي

مراحل تهية صورت جريان وجه نقد به صورت مستقيم و غيرمستقيم

فرآيند تبديل صورت جريان وجه نقد از روش مستقيم به غيرمستقيم

تعريف و تفسير جريان نقدي آزاد شركت (FCFF) و جريان نقدي آزاد سهامداران (FCFE) و مقايسه آنها با يكديگر و تعريف ديگر نسبت هاي مربوط به جريان نقد

محاسبة جريان نقدي آزاد شركت (FCFF) و جريان نقدي آزاد سهامداران (FCFE) ، با استفاده از صورت هاي مالي تهيه شده بر طبق استاندارد هاي حسابداري در ايران

تكنيك هاي پيشرفته در تجزيه تحليل صورت هاي مالي(نسبت هاي مالي) :

طبقه بندي اجزاي تشكيل دهندة صورت جريان وجه نقد پيش بيني شده و تهيه آن با فرض وجود درآمدها و هزينه هاي پيش بيني شده و ساير موارد مورد نياز

ارزيابي و مقايسة شركت ها با استفاده از تجزيه وتحليل نسبت ها

مزايا و محدوديت هاي استفاده از تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي

مباحث پيشرفته در امور مالي شركتي :

مباحث پيشرفته در بودجه بندي سرمايه اي :

تشريح چگونگي تأثيرگذاري موارد زير بر ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي

محاسبه، كاربرد و تفسير نتايج روش دورة برگشت سرماية تنزيل شده در ارزيابي يك پروژة سرمايه اي و بيان ويژگي ها و مزاياي آن در مقايسه با ساير روش هاي ارزيابي پروژه

ارتباط بين NPV و ارزش شركت و قيمت سهام آن

محاسبة جريانات نقدي سالانه يك پروژه سرمايه اي جايگزين و ارزيابي تأثير انتخاب روش استهلاك بر جريانات نقدي 

تأثيرات تورم بر تجزيه و تحليل بودجه بندي سرمايه اي

مقايسه روش NPV با IRR براي طرخ هاي مستقل و ناسازگار (مانعه الجمع)و تحليل مسايل ناشي از استفاده از روش IRR

استفاده از تجزيه و تحليل حساسيت، تجزيه وتحليل سناريو و شبيه سازي مونت كارلو براي ارزيابي ريسك مستقل يك پروژه سرمايه اي

تشريح انواع تله هاي بودجه بندي سرمايه اي

محاسبه و تفسير سود حسابداري و سود اقتصادي در مورد بودجه بندي سرمايه اي

تمايز قايل شدن و ارزيابي يك پروژة سرمايه اي

محاسبه خالص ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از اجاره سرمايه اي و مقايسه آن با خريد دارايي و تصميم گيري در مورد به خريد يا اجاره

مباحث پيشرفته در هزينة سرمايه :

نقش صرف ريسك كشور در تخمين هزينة سهام شركتي كه در يك بازار در حال توسعه واقع است

شناخت جدول هزينة نهايي سرمايه و تحليل تأثير منابع مالي جديد در افزايش سطح هزينه نهايي سرمايه و محاسبه و تفسير نقاط شكستگي آن

مديريت سرمايه در گردش :

تعريف مفهوم سرمايه در گردش

شناخت و محاسبه دوره گردش وجه نقد، دوره عمليات، دوره وصول مطالبات، دوره حساب هاي پرداختني و دوره موجودي كالا

آشنايي با استراتژي هاي سرمايه در گردش و مقايسه آنها

محاسبه و تحليل ميزان نقدينگي يك شركت با استفاده از نسبت هاي مالي تعيين شده و مقايسة شركت با شركت هاي مشابه

ارزيابي سرمايه در گردش كل شركت با استفاده از دورة عمليات و دورة گردش وجه نقد و مقايسه با ساير شركت هاي مشابه

تعريف و ارزيابي ابزارهاي لازم براي مديريت نقدينگي روزانة شركت

ارزيابي وضعيت حساب هاي دريافتني، موجودي كالا و حساب هاي پرداختني يك شركت و مقايسة آن ها با موارد مشابه گذشتة شركت و نيز مقايسه با شركت هاي مشابه

مديريت موجودي كالا :

تعريف و طبقه بندي انواع موجوي كالا و عوامل موثر بر مديريت موجودي كالا

تعيين انواع روش هاي حسابداري موجودي كالا (فايفو، لايفو، ميانگين موزون و متحرك و شناسايي ويژه) و ارتباط آن با بهاي تمام شده كالاي ساخته شده و سود خالص

محاسبة مانده هاي پايان دورة موجودي كالا و قيمت تمام شدة كالاي فروش رفته با استفاده از انواع روش هاي حسابداري موجودي كالا به منظور محاسبة حساب توليد در شايطي كه قيمت ها ثابت يا درحال تغيير باشد

مقايسة تأثير روش هاي مختلف ثبت موجودي كالا بر قيمت تمام شدة كالاي فروش رفته و ماندة موجودي كالا و متعاقباً بر سودآوري، نقدينگي، فعاليت هاي عملياتي و انواع نسبت هاي مالي

چگونگي گزارشگري موجودي ها در صورت هاي مالي و كاربرد قاعدة اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار

تحليل ارتباط و محاسبه متوسط موجودي، مقدار هر بار سفارش، هزينه نگهداري، هزينه سفارش و هزينه كل

توانايي محاسبه حدمطلوب هر بار سفارش (EOQ) و تحليل عناصر مربوط به آن

مباحث پيشرفته درمديريت تأمين مالي :

مباحث پيشرفته درتأمين مالي بلندمدت

مباحث پيشرفته در تأمين مالي كوتاه مدت

مباحث پيشرفته در ساختار سرمايه و اهرم ها:

محاسبه و تفسير درجة اهرم عملياتي، درجة اهرم مالي و درجة اهرم مركب

تعريف ساختار سرمايه و معيارهاي تعيين ساختار سرمايه مطلوب

رابطه بين هزينه سرمايه ، ساختار سرمايه و ارزش شركت و تشريح ارتباط بين هزينه سهام و اهرم مالي

محاسبه و تحليل نقطه بي تفاوتي تأمين مالي

تعيين بهترين روش تأمين مالي و محاسبه سود هر سهم در ساختارهاي سرمايه متفاوت

تأثير اهرم مالي بر سود خالص شركت و بازده حقوق صاحبان سهام

مقايسة ريسك اعتبار دهندگان و مالكان

اهداف موردنظر در تصميمات مربوط به ساختار سرمايه

اثر ماليات ها در تئوري موديگلياني و ميلر بر هزينة سرمايه و ارزش شركت

تعريف و تشريح هزينة ورشكستگي مالي، هزينه هاي نمايندگي و هزينة نمايندگي خالص سهام، هزينة اطلاعات نامتقارن و ارتباط آنها به ساختار سرماية بهينة شركت

تشريح و ترسيم نمودار تئوري تبادل ايستاي ساختار سرماية بهينه

ساختار سرمايه هدف و دليل نوسان ساختار سرماية واقعي در اطراف ساختار سرمايه هدف

بررسي نقش رتبه بندي بدهي ها در سياست ساختار سرمايه

بررسي عوامل تأثيرگذار سياست ساختار سرمايه بر ارزش گذاري شركت

تفاوت هاي بين المللي اهرم مالي و كاركرد هاي آن در تجزيه و تحليل سرمايه گذاري

سود تقسيمي و سياست تقسيم سود:

انواع سياست هاي تقسيم سود، عوامل مؤثر بر انتخاب و آثار و نتايج هريك از آنها

تأثير انعطاف پذيري تأمين مالي بر سياست تقسيم سود

آشنايي با روش هاي پرداخت سود و علل استفاده از هر يك و تأثير هر يك از روش ها بر ارزش شركت و محاسبه ارزش شركت

تمايز ميان مكاتب مختلف سود تقسيمي و تشريح محدوديت هاي آنها براي (حداكثرسازي ) ثروت (P/E) سهامداران و نسبت قيمت به سود

چگونگي امكان تأثيرگذاري پرداخت سود تقسيمي به صورت نظام مند بر نسبت قيمت به سود

تحصيل شركت هاي فرعي و ادغام:

طبقه بندي انواع  روش هاي ادغام و تملك و محاسبة سود هر سهم (EPS) در هر كدام از اين روش ها

تعريف ويژگي ها و مزايا و معايب هر كدام از روش هاي ادغام و تملك (M&A) و دلايل استفاده از آنها توسط شركت ها

انواع روش هاي ارزش گذاري شركت هاي هدف و شيوه هاي تدافعي اين شركت ها دربرابر تملك و شركت هدف موردنظر و تخمين ارزش ذاتي آن با استفاده از روش (FCF) محاسبة جريان نقدي آزاد جريانات نقدي تنزيل شده

انواع روش هاي ارزش گذاري شركت هاي هدف و شيوه هاي تدافعي اين شركت ها دربرابر تملك و شركت هدف موردنظر و تخمين ارزش ذاتي آن با استفاده از روش (FCF) محاسبة جريان نقدي آزاد جريانات نقدي تنزيل شده

تأثير تغييرات در نرخ تبديل ارز بر درآمدهاي تسعير شدة شركت هاي فرعي و شركت مادر

تجزيه و تحليل روش هاي حسابداري جايگزين براي شركت هاي فرعي كه در اقتصادهايي با نرخ هاي تورمي بسيار بالا فعاليت مي كنند

زبان تخصصي

مقررات تحليلگري بازار سرمايه :

1-فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاري

2-اصلاحيه قانون تجارت ،مبحث اول بخش هاي 9 و 11

3- مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد ساير شركت هاي تجاري

4-باب هاي چهاردهم و ژانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجارتي و شخصيت حقوقي

5-فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفيه امور شركت ها و ساير مقررات در مورد شركت هاي تجاري

6-باب هاي چهارم و پنجم قانون تجارت راجع به برات، فته طلب ، چك ، اسناد در وجه حامل

7-باب دهم قانون تجارت در مورد ضمانت

8-قانون تجارت الكترونيك

9-قانون صدور چك و ساير مقررات در مورد چك

10-قانون ماليات هاي مستقيم ، باب اول در مورد اشخاص مشمول ماليات ، فصل پنجم باب دوم در مورد حق تمبر

11-قانون ماليات بر ارزش افزوده

12-قواعد عمومي قراردادها و شرايط حاكم بر عقود معين در قانون مدني ايران

13-دستور العمل تاسيس و فعاليت پردازش اطلاعات مالي

14-اصول اخلاقي و معيار رفتار حرفه اي هيات مديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

15-دستور العمل تاسيس و فعاليت موسسات رتبه بندي

مباحث پيشرفته سرمايه گذاري :

مباحث پيشرفته در محاسبات مربوط به بازده:

عوامل تأثيرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار يك سرمايه گذار

بازده ناشي از همگرايي قيمت سهم با ارزش ذاتي

محاسبه و تفسير وتمايز ميان نرخ بازده موزون پولي( MWRR ) و زماني ( TWRR)

تعريف و محاسبه بازده كل از بازده هاي دوره هاي مختلف

تعريف و محاسبه بازده سهام در حالت هاي مختلف

محاسبه ميانگين بازده در حالت هاي اطمينان و عدم اطمينان

محاسبه ميانگين بازده در حالت هاي اطمينان و عدم اطمينان

محاسبه بازده با استفاده از ميانگين حسابي و ميانگين هندسي در دوره هاي زماني متفاوت

تعريف و محاسبه بازده سبد در حالت هاي قطعي و انتظاري

محاسبه ميزان لازم از يك سهم جديد در سبد براي دستيابي به سطوح جديد بازده

استفاده از مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM) ، مدل فاما و فرنچ (FFM)، مدل پاستور استامبا (PSM)، مدل هاي چندعاملي اقتصاد كلان و مدل built up براي برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام

تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف روش هاي اصلي برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام

استفاده از يك نرخ بازده خاص به عنوان نرخ تنزيل مناسب ه بمنظور برآورد ارزش فعلي جريان نقدي شركت با درنظر گرفتن ديگر واقعيت هاي مربوط

محاسبه، تفسير و مقايسه بازده اوراق بهادار مختلف و مقايسة بازده سبد با يك مبناي استاندارد

مباحث پيشرفته در محاسبات مربوط به ريسك:

محاسبه و تفسير كوواريانس نرخ هاي بازدهي و نشان دادن چگونگي ارتباط آن با ضريب همبستگي

ويژگي هاي فرمول انحراف معيار سبد و تشريح نسبي اين ويژگي ها زماني كه يك دارايي به سبد اضافه مي شود

محاسبه ميزان لازم از يك سهم جديد در سبد براي دستيابي به سطوح جديد ريسك

تجزيه و تحليل خطوط هم بازده و بيضي هاي ريسك يكسان و مجموعه حداقل واريانس و خط بحراني در نمودار مذكور

تعريف و محاسبه ارزش در معرض خطر

تشريح مزاياي متنوع سازي و توضيح چگونگي تأثيرگذاري

محاسبة واريانس سبد n سهمي داراي وزن يكسان

برآورد ضريب بتا براي شركت هاي سهامي عام، شركت هاي سهامي عامي كه سهام شان به ندرت مبادله مي گردد و شركت هاي غيرسهامي عام

محاسبة بتاي تعديل شده و تشريح استفاده از بتاهاي تعديل شده و تاريخي به عنوان پيش بيني كنندة بتاهاي آتي

ساختار زماني نرخ سود :

تعريف نرخ نقد ( spot rate) و كاربرد هاي آن

محاسبه و مقايسة معيارهاي مختلف شكاف بازده

شكاف اعتباري و ارتباط احتمالي آن با شكاف رفاه اقتصادي

نحوه تأثيرگذاري اختيارات سهام بر شكاف بازده

نحوه تأثيرگذاري نقدشوندگي يا اندازة انتشار يك ورقة بهادار با درآمد ثابت بر شكاف بازده نسبت به ساير اوراق بهادار

تعريف منحني بازده، اشكال و چگونگي انتقال موازي و غيرموازي آن

جنبه هاي مختلف اوراق بهادار بدون ريسك در تهية نمودار نرخ نقدي

تعريف نرخ بهرة بين بانكي لندن (LIBOR) و نرخ بهره بين بانكي بانك هاي اروپايي

توضيح در مورد منحني نرخ سوآپ (منحني لايبور) و بحث در باره دلايلي كه مشاركت كنندگان بازار به جاي منحني بازده اوراق بهادار با درآمد ثابت دولتي به طور گسترده اي از منحني نرخ سواپ به عنوان يك الگو استفاده مي كنند

تئوري هاي گوناگون ساختار زماني نرخ سود

تعريف و محاسبه نوسان پذيري بازده، نحوه پيش بيني آن و تمايز بين نوسان پذيري بازده تاريخي و نوسان پذيري بازده ضمني

انواع روش هاي اندازه گيري ريسك نرخ سود

ارزش گذاري سهام عادي :

مفاهيم ارزش گذاري سهام

فرآيند ارزش گذاري سهام

تجزيه و تحليل اقتصاد

تجزيه و تحليل صنعت

تجزيه و تحليل شركت

تكنيك هاي ارزش گذاري سهام

ارزش گذاري حق تقدم :

محاسبه ارزش تئوريك حق تقدم قبل و بعد از برگزراي مجمع

ارزش گذاري سهام ممتاز :

تعريف انواع ريسك هاي سهام ممتاز

تعريف انواع ارزش سهام ممتاز

تجزيه وتحليل اوراق بهادار با درآمد ثابت :

ريسك اوراق بهادار با درآمد ثابت

ارزش گذاري اوراق بهادار با درآمد ثابت

تجزيه و تحليل ساير اوراق بهادار:

اوراق مشاركت

اوراق اجاره

اوراق رهني

اوراق بهادار با پشتوانه دارايي 

مقدمه اي بر تحليل تكنيكي:

تعريف تحليل تكنيكي، مفروضات زيربنايي، روش هاي عمده و مزايا و معايب تحليل تكنيكي و اختلاف آن با تحليل بنيادي

مفاهيم پيشرفته بازارهاي مالي :

آزمون هاي كارآيي بازار و كاربردهاي آن

مفاهيم مالي رفتاري

روش هاي كمي پيشرفته :

مفاهيم احتمال :

تعريف متغير تصادفي، پيشامد، رويداد، رويدادهاي ناسازگار(مانعه الجمع) و فراگير

توضيح توزيع احتمال و تمايز ميان احتمال تجربي ، ذهني و قياسي

احتمال يك پيشامد برحسب تعداد دفعات وقوع يا عدم وقوع

تمايز ميان احتمالات شرطي و غيرشرطي

محاسبه و تفسير احتمال مشترك دو پيشامد، وقوع حداقل يكي از دو پيشامد در شرايطي كه احتمال وقوع آنها داده شده باشد و احتمال مشترك هر تعداد پيشامد مستقل

تمايز ميان پيشامدهاي مستقل و وابسته

محاسبه و تفسير يك احتمال غيرشرطي با استفاده از قضيه احتمال كامل

محاسبه و تفسير كوواريانس يك تابع احتمال مشترك

محاسبه يك توزيع احتمالي با استفاده قضيه بيز

حل مسايل كمي با استفاده از قواعد فاكتوريل، تركيب و ترتيب

توزيع احتمالات معمولي :

توزيع احتمال و تمايز ميان متغير تصادفي گسسته و پيوسته

مجموعه رويدادهاي ممكن براي يك متغير تصادفي گسسته

تابع احتمال، تابع چگالي احتمال، تابع توزيع تجمعي و احتمالات يك متغير تصادفي با استفاده از تابع توزيع تجمعي

تعريف و محاسبه توابع احتمال متغير تصادفي گسسته يكنواخت و متغير تصادفي دو جمله اي

تعريف و محاسبه توزيع احتمال پيوسته يكنواخت

ويژگي هاي يك تابع توزيع نرمال و تمايز ميان توزيع نرمال يك متغيره و چند متغيره و نقش ضريب همبستگي در توزيع نرمال چند متغيره

تعيين فاصلة اطمينان براي توزيع نرمال يك متغير تصادفي و تعيين احتمال قرار گرفتن يك متغير تصادفي در فاصلة اطمينان مورد نظر

تعريف توزيع نرمال و توزيع نرمال يك متغير تصادفي و تعيين احتمال قرار گرفتن يك متغير تصادفي در فاصله اطمينان مورد نظر

تمايز ميان نرخ هاي بازده مركب گسسته و پيوسته و محاسبه نرخ بازده مركب پيوسته باتوجه به نرخ بازده دوره نگهداري

نمونه گيري و برآورد :

تعريف نمونه گيري ساده تصادفي، خطاي نمونه گيري، توزيع نمونه گيري و تفسير خطاي نمونه گيري

تمايز ميان نمونه گيري ساده تصادفي و نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده

تمايز ميان داده هاي سري زماني و داده هاي مقطعي

تعريف قضيه حدمركزي و اهميت آن

محاسبه خطاي استاندارد ميانگين نمونه

تمايز ميان برآورد نقطه اي و برآورد فاصله اطمينان پارامترهاي جامعه

ويژگي هاي لازم براي يك برآوردكنندة مطلوب

محاسبه فاصلة اطمينان براي ميانگين جامعه

تعيين اندازه مناسب نمونه و انواع خطاهاي نمونه گيري

آزمون فرضيه :

تعريف فرضيه، مراحل آزمون فرضيه، نحوه انتخاب فرضيه صفر (HO)و فرضية مقابل (H1)، تمايز ميان فرضيه يك طرفه و دو طرفه

تعريف آزمون آماري، خطاي نوع اول و نوع دوم، تعريف سطح معني داري و كاربرد آن در آزمون فرضيه

تعريف قاعدة تصميم گيري و توان آزمون و رابطه فاصله اطمينان و آزمون فرضيه

تمايز ميان يك نتيجة آماري و يك نتيجة معني دار اقتصادي

تعريف آزمون آماري مناسب و تفسير نتايج آزمون فرضيه

تمايز ميان آزمون هاي پارامتريك و ناپارامتريك و تعيين شرايطي كه آزمون ناپارامتريك مي تواند مناسب باشد

همبستگي و رگرسيون :

محاسبه و تفسير كوواريانس نمونه و ضريب همبستگي نمونه و تفسير نمودار پراكنش

محدوديت هاي آناليز واريانس شامل نقاط دورافتاده و همبستگي كاذب

تنظيم آزمون فرضيه آماري با فرض صفر بودن ضريب همبستگي جامعه و تعيين معيارهاي پذيرش يا رد فرضيات آزمون در سطح معني داري مشخص

تعريف مفروضات زيربنايي رگرسيون خطي و تفسير ضرايب رگرسيون

محاسبه مقدار پيش بيني شدة متغير وابسته با فرض مشخص بودن مدل رگرسيون تخميني و مقدار متغير مستقل و محاسبه و تفسير فاصلة اطمينان براي مقدار پيش بيني شده متغير وابسته

محدوديت هاي تجزيه و تحليل رگرسيون

رگرسيون چند متغيره و مباحث مرتبط با تجزيه و تحليل آن :

تنظيم معادلة رگرسيون چندمتغيره و تعيين ارتباط ميان متغير وابسته و چندين متغير مستقل

محاسبه فاصلة اطمينان براي ضرايب رگرسيون جامعه و مقدار پيش بيني شدة متغير وابسته با مشخص بودن مدل رگرسيون تخميني و مقادير متغيرهاي مستقل

مفروضات زيربنايي مدل رگرسيون چند متغيره

تأثير بيان نامناسب مدل بر نتايج رگرسيون چندمتغيره و چگونگي جلوگيري از آن

تفسير اقتصادي نتايج رگرسيون چند متغيره و انتقادات وارده بر مدل رگرسيون

تجزيه و تحليل سري زماني:

محاسبه و ارزيابي مقدار پيش بيني شده سري هاي زماني با توجه به ضرايب روند تخميني

عوامل تعيين كننده استفاده از روند خطي يا لگاريتمي در يك سري زماني خاص و ارزيابي محدوديت هاي آن

تعريف الزامات ثبات كواريانس (Covariance Stationary) يك سري زماني وتحليل معني داري سري هاي زماني بي ثبات

بي ثباتي مدل هاي سري زماني

كاربرد آزمون ريشه واحد در تجزيه و تحليل سري هاي زماني

مراحل انجام آزمون ريشه واحد براي تعيين بي ثباتي و ارتباط آن با مدل هاي خودرگرسيو سري زماني

چگونگي آزمون تصحيح اثر فصلي در تجزيه و تحليل سري هاي زماني و محاسبه و تفسير مقادير پيش بيني شده با استفاده از مدل AR با فاصله زماني

انتخاب يك مدل سري زماني خاص از ميان مجموعه اي ازمدل ها و توجيه استفاده از آن

مخاطبین

علاقه مندان به کار در مشاغل مالی

داوطلبان آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و بطور ویژه آزمون تحلیل گری بازار سرمایه

دانشجویان و علاقه مندان به کسب دانش تخصصی بازار سرمایه

دانشجویان رشته های مرتبط

فعالین بازار سرمایه

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  علی رئوفی
علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

تصویر برای دسته بندی  رسول خوانساری
رسول خوانساری

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

معاون گروه بازارهای مالی ، پژوهشکده پولی و بانکی

رسول خوانساری

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران

معاون گروه بازارهای مالی ، پژوهشکده پولی و بانکی

تصویر برای دسته بندی فرهاد مرسلی
فرهاد مرسلی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامي 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ( علیه السلام)

فرهاد مرسلی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامي 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ( علیه السلام)

تصویر برای دسته بندی  مجید امروی
مجید امروی

دانشجو دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات

مدیر سرمایه گذاری ،شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین 

مجید امروی

دانشجو دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات

مدیر سرمایه گذاری ،شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین 

تصویر برای دسته بندی  امیرعباس صاحبقرانی
امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت علمی،دانشگاه خوارزمی

امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت علمی،دانشگاه خوارزمی

تصویر برای دسته بندی  حمید اسدی
حمید اسدی

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب و دانشگاه آل طه و دانشگاه خوارزمی

حمید اسدی

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب و دانشگاه آل طه و دانشگاه خوارزمی

تصویر برای دسته بندی محسن یاوری
محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

زمان

  • شروع: یکشنبه 29 فروردین 1400 - 04:00 ب.ظ
  • پایان: یکشنبه 14 شهریور 1400 - 12:00 ق.ظ