تصویر برای دسته بندی امیرحسین شماعی زاده

امیرحسین شماعی زاده

دانشجوی دکتری حقوق مالی از دانشگاه امام صادق(ع)، کارشناس صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری حقوق مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • کارشناس صندوق سرمایه گذاری خصوصی نوآور
  • کارشناس خدمات مالی، شرکت مشاوره سرمایه گذاری فاینتک
  • کارشناس اسبق شرکت بورس انرژی، معاونت توسعه اقتصادی و مطالعات اقتصادی
  • عضو اسبق تیم تحلیل صندوق سرمایه گذاری امین آوید

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

اولین دوره آموزشی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

تاریخ برگزاری : 1400/05/14
16 ساعت
8,000,000 ریال
مشاهده
تصویر صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی

صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی

غیرحضوری
8 جلسه
9 ساعت
4,000,000 ریال
خرید