تصویر برای دسته بندی هادی جمشیدی

هادی جمشیدی

کارشناسی ارشد ریاضیات مالی از دانشگاه شریف، بنیان‌گذار استارتاپ Xtrader

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد ریاضیات مالی از دانشگاه شریف

سوابق کاری:

  • بنیان‌گذار استارتاپ Xtrader
  • مدیریت محصول، مدیریت سرمایه کیان

همه ی دوره های مدرس