تصویر برای دسته بندی مجید حبیب الهی

مجید حبیب الهی

دکتری مهندسی پلیمر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مهندسی پلیمر از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  • کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه امیرکبیر

سوابق کاری:

  • پژوهشگر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 
  • عضو کمیسیون فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دومین دوره آمادگی شغلی کارشناس تحلیلگر صنعت پتروشیمی

دومین دوره آمادگی شغلی کارشناس تحلیلگر صنعت پتروشیمی

تاریخ برگزاری : 1400/02/07
60 ساعت
29,000,000 ریال
مشاهده
تصویر آمادگی شغلی کارشناس تحلیلگر صنعت پتروشیمی

آمادگی شغلی کارشناس تحلیلگر صنعت پتروشیمی

غیرحضوری
33 جلسه
40 ساعت
20,000,000 ریال
خرید