تصویر برای دسته بندی رضا غلامعلی پور

رضا غلامعلی پور

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی، مدیرعامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم

سوابق تحصیلی:

  • دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) رفسنجان

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم
  • معاون پذیرش و بازاریابی شرکت فرابورس
  • معاون توسعه بازار شرکت فرابورس
  • مدیر ناشران شرکت فرابورس
  • رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی
  • کارشناس مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار