تصویر برای دسته بندی سروش سالم

سروش سالم

مهندسي مكانيک از دانشگاه گيلان، عضو هيئت مديره شركت توسعه انرژی شمال و جنوب

سوابق تحصیلی:

  • مهندسي مكانيک از دانشگاه گيلان
  • كارداني مكانيک تاسيسات نيروگاه از دانشكده صنعت آب و برق

سوابق کاری:

  • عضو هيئت مديره شركت توسعه انرژی شمال و جنوب
  • عضو هیئت مديره شركت توربين بادی آبان
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسبق شرکت توربین‌های گازی صنعتی خاورمیانه

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

تاریخ برگزاری : 1400/06/03
56 ساعت
30,000,000 ریال
مشاهده