تصویر برای دسته بندی ولی‌الله آینه نگینی

ولی‌الله آینه نگینی

كارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه صنعت نفت، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس انرژی ایران

سوابق تحصیلی:

  • كارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه صنعت نفت
  • كارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه تهران

مدارک حرفه‌ای:

  • تحلیلگری بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • معامله گری بورس کالا از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • رئیس اداره نظارت بر بازار بورس انرژی ایران
  • سرپرست تیم پروژه پیاده سازی حسابداری مدیریت شرکت ملی گاز

همه ی دوره های مدرس