مدرک CMA چیست؟

این مدرک مهارت‌های مدیریت مالی و حسابداری دارنده آن را اثبات می‌نماید. دارنده مدرک می‌تواند در حوزه‌های مختلف سازمان مشغول به کار شود نه فقط در حوزه مالی. مشاغلی که دارندگان CMA می‌توانند مشغول شوند متنوع است، چرا که تخصص موجود در این مدرک از حسابداری تا تصمیم‌گیری مدیریت و برنامه‌ریزی را شامل می‌شود. بخش‌های مختلف آن عبارتند از:

CMA یک نمونه جهانی برای حسابداران مدیریت و متخصصان مدیریت مالی

اکثر مدارک حرفه‌ای حسابداری افراد را برای بخش‌های خاصی از قبیل حسابرسی خارجی و مسائل مالیاتی آموزش می‌دهند، در حالی که مدرک CMA فراتر از این موضوعات را پوشش می‌دهد. دارندگان این مدرک می‌توانند فاصله بین اعداد خام "چه چیزی؟" و سمت و سوی یک سازمان "چرایی؟" را پوشش داده و تفسیر نمایند و برای مدیران فهم واضح‌تری از چگونگی اجرای استراتژی در سازمان را ایجاد کنند.

عناوین شغلی که دارندگان مدرک CMA عموما به خود اختصاص می‌دهند عبارتند از:

 

تاریخچه CMA

از اولین آزمون CMA که به سال 1972 باز می‌گردد تا کنون، این مدرک به استاندارد طلایی در زمینه حسابداری مدیریت تبدیل شده است. با بیش از 50،000 دارنده این مدرک در سراسر دنیا، اعتبار بالایی کسب کرده است و مورد احترام شرکت‌های مختلفی است. علاوه بر مواردی که ذکر شد، این مدرک سطح بالایی از کار حرفه‌ای و انطباق با کسب و کار را به همراه می‌آورد