تصویر برای دسته بندی سحر فرهمندی

سحر فرهمندی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه الزهرا(س)، مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری در تامین سرمایه کاردان

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه الزهرا(س)

سوابق کاری:

  • مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری در تامین سرمایه کاردان
  • رئیس اسبق اداره صندوق‌های سرمایه گذاری در تامین سرمایه نوین

سوابق آموزشی:

  • مدرس بازارها و نهادهای مالی در موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند
  • مدرس آشنایی با بازار سرمایه در دانشگاه علمی کاربردی علم و فرهنگ

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

اولین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1400/03/20
25 ساعت
30,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر دومین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

دومین دوره آمادگی شغلی مدیر صندوق‌های سرمایه گذاری

تاریخ برگزاری : 1400/11/21
5 جلسه
15 ساعت
25,000,000 ریال
مشاهده
تصویر آمادگی شغلی مدیر صندوق‌ سرمایه گذاری

آمادگی شغلی مدیر صندوق‌ سرمایه گذاری

غیرحضوری
6 جلسه
15 ساعت
15,500,000 ریال
خرید