info@ifc.ir   021-62843000
برگزار شد

ششمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه


توضیحات

«به دلیل الزامات پیشگیری از کرونا، این دوره تنها به صورت آنلاین برگزار می شود.»

مرکز مالی ایران با هدف توسعه آموزش و ارتقا دانش فعالان بازار سرمایه، به منظور سهولت پذیرش در آزمون های مربوط به گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، اقدام به برگزاری دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه کرده است.

بورس تلنت یک مسیر روشن برای جوانان با استعداد این کشور است که می خواهند رشد کنند و در مسیر کاری خود بدرخشند. در بورس تلنت ما شما را آماده یک ورود موفق به بازار کار می کنیم.برای ورودی حرفه‌ای و هدفمند به مشاغل بازار سرمایه مدارک حرفه‌ای مختلفی وجود دارند که برای اخذ آن‌ها لازم است ابتدا مدرک اصول بازار سرمایه را کسب کرد. مدرک اصول بازار سرمایه مقدمه‌ای است برای دریافت مدارکی همچون معامله‌گری، تحلیل‌گری، سبدگردانی و... که هر کدام از این مدارک در بازارهای مالی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و با کسب آن‌ها میزان دانش و اطلاعات افراد نسبت به ابعاد گوناگون بازارهای مالی به طور چشمگیری ارتقا پیدا خواهد کرد.

در این دوره آموزشی اساتید متبحر و متخصص مرکز مالی ایران با به روز ترین روش‌ها و همچنین متناسب با شیوه‌ی برگزاری به‌روز آزمون‌ اصول بازار سرمایه در سازمان بورس، آمادگی دانش‌پذیران این مجموعه را نسبت به آزمون اصول به حد بسیار مطلوبی می‌رسانند. دانش پذیران این دوره آموزشی با همراهی کامل اساتید در کلاس‌های این دوره آموزشی می‌توانند نمره بالایی در آزمون اصول بازار سرمایه کسب نمایند

طول دوره ساعت :

130 ساعت

روز های بر گزاری :

شنبه ها ، دوشنبه ها ، چهارشنبه ها و جمعه ها

5 تیر تا 8 شهریور ماه

سرفصل‌ها

سرفصل های آمادگی آزمون اصول بازار سرمايه شامل :

مقدماتی بر اقتصاد :

مقدمات اقتصاد خرد :

عرضه ، تقاضا وتعادل بازار 

نظریه رفتار تولید کننده و بازار نهادهای تولید 

نظریه رفتار تولید کننده و بازار نهادهای تولید 

رفتار تولید کننده در بازار رقابت کامل 

رفتار تولید کننده در بازار انحصار کامل 

مفاهیم بازار رقابت انحصاری

مقدمات اقتصاد کلان :

مفاهیم بازار رقابت انحصاری

درآمد ملی تعادلی وسیاست های مالی 

عرضه و تقاضای پول و سیاست های پولی

فهم و تحليل صورت هاي مالي :

‌تعریف ، مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت های مالی  :

ترازنامه

صورت سود و زیان  

صورت جریان وجه نقد

جریان صورت جريان وجه نقد 

یادداشت های همراه صورت های مالی 

ساز و کارهای گزارشگری مالی :

روند جریان اطلاعات در یک سیستم حسابداری

معامله حسابداری به صورت ساده و به شکل بسط یافته آن

فرآیند ثبت معاملات تجاری با استفاده از سیستم حسابداری و بر مبنای معادله حسابداری 

ضرورت استفاده از ثبت های تعهدی و دیگر تعدیلات در تهیه صورت های مالی و مقایسه مبانی حسابداری تعهدی و نقدی 

رابطه بین عناصر صورت های مالی و حساب های کل و طبقه بندی این حساب ها متناسب با عناصر آن

تهیه صورت های مالی با استفاده ار مانده حساب های کل و دیگر اطلاعات لازم مربوط به معامله حسابداری 

ارتباط میان سود و زیان ، ترازنامه و صورت جریان وجه نقد

درک صورت سود و زیان :

تعريف اقلام صورت سود و زيان و تفكيك آن به اقلام عملیاتی و غیر عملیاتی و تهیه يك صورت سود و زيان نمونه با استفاده از اطلاعات ارائه شده

نحوه ارايه هر طبقه از هزينه ها و درآمدها در صورت سود و زيان بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران

تعريف و تمايز ميان انواع مختلف سود (سود قبل از كسر ماليات و استهلاكات مشهود و نامشهود(EBITDA) ، سود عملياتي(EBIT) و سود خالص(EAT)

اصول كلي شناسايي درآمد برمبناي حسابداري تعهدي و تشريح كاربردهاي خاص آن (شامل حسابداري قراردادهاي بلندمدت، فروش هاي اقساطي، معاملات پاياپاي و گزارشگري خالص و ناخالص درآمدها ) و كاركردهاي آن در تجزيه وتحليل مالي

درک ترازنامه :

تعريف عناصر داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه و كاربردهاي هريك از آنها در تجزيه و تحليلهاي مالي

نحوه ارايه هر طبقه از دارايي ها و بدهي ها در ترازنامه بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران

اشكال مختلف ارائه ترازنامه

تأثير استفاده از حسابداري تعهدي بر داراييها و بدهيها

تشابهات و تمايزات داراييها و بدهيهاي جاري و غيرجاري

انواع مباني اندازهگيري داراييها و بدهيها شامل روشهاي بهاي تمامشده تاريخي وارزش منصفانه

انواع روشهاي طبقهبندي و افشاي اوراق بهادار قابل دادوستد (سريع المعامله ) و غيرقابل دادوستد در بازار

درک صورت صورت جریان وجه نقد :

تعريف وجه نقد، شبه نقد و معادل نقد بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران

نحوه ارايه هزينه هاي بهره و سود تقسيمي شركت در صورت جريان وجه نقد بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران

تعريف انواع جريانات نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي ، بازده سرمايه گذاري و سود حاصل از تأمين مالي، ماليات بر درآمد، سرمايه گذاري و تأمين مالي و طبقه بندي اطلاعات ارايه شده در هريك از آنها بر طبق استانداردهاي حسابداري در ايران

نحوه گزارشگري فعاليتهاي تأمين مالي و سرمايه گذاري غیرنقدی 

تفاوت صورت جريان وجه نقد با ترازنامه و صورت سود و زيان

دانستن ارتباط بين سود و جريان نقد

تکنیک های مقدماتی تجزیه تحلیل صورت های مالی(نسبت های مالی) :

مراحل تجزيه و تحليل صورتهاي مالي

موارد استفاده از صورت سود و زيان و ترازنامه پيش بيني شده

محاسبه و تحليل نتايج انواع نسبت هاي مالي

مقدمات بازارها ، ابزارها و نهاد های مالی :

مفاهیم بازارهای مالی :

ویژگی تعریف بازارهای مالی و کارکردهای آن

طبقه بندی انواع بازارهای مالی 

ویژگی های سهام عادی و مفاهیم مربوطه :

تعريف سهام عادی و حقوق متعلق به سهامداران عادی

ويژگي های سهام عادي و مزايا و معايب انتشار سهام عادی

تعریف سهام عادي ثبت شده ، تعهد شده ، صادرشده ، در دست سهامداران و خزانه

مفهوم رأي گيري تجمعي ، محاسبه تعداد مشخصي از اعضاي هيأت مديره با داشتن ميزان سهام مشخص و تعداد سهام مورد نياز براي انتخاب چند عضو از اعضاي انتخاب هيأت مديره

صرف سهام و تأثير افزايش سرمايه با صرف بر حقوق صاحبان سهام

تعريف افزايش سرمايه ، تعريف و خصوصيات حق تقدم خريد سهام و حقوق دارندگان حق تقدم خريد سهام

ویژگی های سهام ممتاز و مفاهیم مربوطه :

تعريف سهام ممتاز و حقوق متعلق به سهامداران ممتاز

انواع سهام ممتاز (مشاركتي ، جمع شونده ، قابل بازخريد ، قابل تبديل ، با حق رأي)

ويژگي هاي سهام ممتاز و مزايا و معايب انتشار آن

مفاهیم مربوط به اوراق بهادار با درآمد ثابت : 

مفاهيم اوراق اجاره

تعاريف اوراق قرضه

مفاهیم سایر اوراق بهادار : 

مفاهيم اوراق مشاركت

اوراق سفارش ساخت (استصناع)

مفاهيم اوراق رهني

مفاهيم اوراق بهادار با پشتوانة دارايي

شاخص های بازار اوراق بهادار :

تعريف شاخص و انواع اصلي آن (شامل شاخص هاي بازار سهام(قيمتي و درآمدي) شاخص هاي بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت)

تعريف انواع شاخص هاي موجود در بازار سرمايه ايران (ازجمله شاخص قيمت و بازده نقدي (TEDPIX) ، شاخص كل ، شاخص (TEFIX) ، شاخص صنايع ، شاخص مالي ، شاخص قيمت 50 شركت فعالتر...)

كاربرد انواع مختلف شاخص ها و چگونگي تفسير تغييرات آنها

انواع مختلف محاسبه شاخص (وزني ، غيروزني ) ، چگونگي تعديل پايه شاخص هاي مختلف در اثر رويدادهاي شركتي(Actions Corporate) ورود و خروج شركتها و ساير رويدادها و تفاوت هاي موجود ميان روش محاسبه شاخص قيمتي و درآمدي

کارایی بازار و بازارهای سرمایه کارا :

تعريف بازار سرمايه كارآ و مفروضات پشتوانه آن

انواع كارايي بازار(اطلاعاتي ، تخصيصي و عملياتي) و توصيف سه شكل كارايي اطلاعاتي بازار(EMH)

آشنایی با نهاد های مالی ، نقش کاربرد آنها : 

كاركرد و ساختار نهادهاي مالي

روش های کمی مقدماتی :

ارزش زمانی پول :

كاربرد نرخ سود به عنوان نرخ بازده مورد انتظار، نرخ تنزيل و هزينه فرصت

كاربرد نرخ بازده مورد انتظار به عنوان مجموع نرخ بازده بدون ريسك ، تورم مورد انتظار و صرف ريسك براي پوشش انواع ريسك سرمايه گذاران

تعريف نرخ بهره مؤثر سالانه و محاسبه آن در دوره هاي زماني مختلف

محاسبه و تفسير ارزش آتي و ارزش فعلي مقدار مشخصي پول ، ارزش آتي و ارزش فعلي اقساط مساوي و نامساوي و ارزش فعلي اقساط مادام العمر

ترسيم نمودار زماني براي حل مسايل ارزش زماني پول

محاسبه نرخ بازده تنزيل بانكي ، نرخ بازه دوره نگهداري و نرخ بازده مؤثر سالانه بانكي

مفاهیم آماری :

تمايز بين آمار توصيفي و استنباطي، جامعه و نمونه و مقياسهاي متفاوت اندازهگيري

تعريف پارامتر ، آماره و توزيع فراواني

محاسبه فراواني نسبي و فراواني نسبي تجمعي توزيع فراواني ، هيستوگرام و نمودار چندضلعي فراواني

تعريف و محاسبه شاخص هاي مركزي شامل ميانگين جامعه و نمونه ، ميانگين حسابي ، ميانگين موزون(شامل بازده سبد) ميانگين هندسي ، ميانگين هارمونيك ، ميانه و مد

تعريف ، محاسبه و تفسير چارك ، پنجك ، دهك و صدك

تعريف و محاسبه دامنه ، انحراف از ميانگين ، واريانس و انحراف معيار نمونه و جامعه

تعريف و محاسبه ضريب تغييرات و نسبت شارپ

تعريف و محاسبه ميزان چولگی و كشيدگی نمونه 

مفاهیم احتمال :

تعريف و كاربرد اميد رياضي در مسايل سرمايه گذاری

محاسبه و تفسير كواريانس و ضريب همبستگی

محاسبه ارزش مورد انتظار ، واريانس و انحراف معيار مربوط به متغير تصادفي و بازده سبد

محاسبات بازده و رسیک :

محاسبات مقدماتي مربوط به بازده

مفاهيم پايه ريسك

مقررات اصول بازار سرمایه :

1- قانون بازاراوراق بهادار جمهوري اسلامي ایران

2- اصلاحیه قانون تجارت ، مبحث اول

3- قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

4- آیین نامۀ اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ایران

5- ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

6- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

7- دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

8- مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

9- مصوبۀ مربوط به تعریف سرمایه گذار نهادی

10- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

11- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

12- دستورالعمل اجرایی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ج.ا. ایران

13- مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه

14- دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

15- دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

16- دستورالعمل ثبت ، نگهداری و گزارش دهی اسناد ، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

مقدمات امور مالی شرکتی :

مقدمات بودجه بندی سرمایه ای:

تعاريف ، مفروضات و اهداف بودجه بندي سرمايه اي

تحليل فرآيند بودجه بندي سرمايه اي شامل شناخت مراحل فرآيند و تفاوت ميان بخش هاي مختلف پروژه هاي سرمايه اي

اصول زيربنايي بودجه بندي سرمايه اي

آشنايي با صرفه جويي مالياتي ، سرمايه در گردش و محاسبه استهلاك در تخمين جريان هاي نقدي

تشريح چگونگي تأثيرگذاري طرح هاي مستقل در برابر طرحهاي ناسازگار ( مانعه الجمع ) بر ارزيابي پروژه هاي سرمايه اي

مقدمات هزینه سرمایه :

محاسبه و تفسير هزينه سهام عادي با استفاده از روشهاي مختلف

محاسبه و تفسير هزينه بدهي با نرخ ثابت با استفاده از رويكرد بازده تا سررسيد و رويكرد رتبه بندي بدهي

تعريف و محاسبه نرخ هزينه سهام ممتاز

محاسبه و تفسير ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC) یک شرکت

چگونگي اثرگذاري ماليات ها و اعطاي يارانه بر هزينه سرمايه منابع مختلف تأمين مالي

چگونگي استفاده از هزينه نهايي سرمايه و تركيب منابع مالي براي تعيين بودجه سرمايه بهينه

نقش هزينه نهايي سرمايه در تعيين ارزش فعلي خالص يك پروژه

مقدمات مدیریت تامین مالی :

مقدمات تأمين مالي بلندمدت

مقدمات تأمين مالي كوتاه مدت

مقدمات تجزیه تحلیل نقاط سر به سر و اهرم ها :

تعریف اهرم عملياتي ، اهرم مالي و اهرم مركب يك شركت و ويژگي هاي هر يك

محاسبه و تفسير درجه اهرم عملياتي ، درجه اهرم مالي و درجه اهرم مركب

نقاط سربه سر عملياتي ، مالي ، نقدي و كل و محاسبه مقدار و مبلغ فروش در نقطه سربه سر و تعيين سود خالص شركت در سطوح مختلف فروش

تعاریف مقدماتی مربوط به بازده :

اشكال مختلف بازده سرمايه گذاري و محاسبه و تمايز بين مفاهيم بازده

عوامل تأثيرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار يك سرمايه گذار (نرخ بازده بدون ريسك ، نرخ تورم مورد انتظار و صرف ريسك)

مفاهیم پایه ریسک :

تعاريف ريسک پذيري و ريسک گريزي و تحليل منحني هاي بي تفاوتي و مطلوبيت ثروت افراد ريسک پذير و ريسک گريز

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای :

ضوابط عمومی قراردادهـاي بـازار سـرمایه از دیـدگاه فقـه اسـلامی؛ (تعریـف، مسـتندات فقهـی و مصادیق) :

ممنوعیت اکل مال به باطل

ممنوعیت ضرر و اضرار

ممنوعیت غرر

ممنوعیت ربا

حیله براي فرار از احکام شرعی 

ضوابط اختصاصی قراردادهاي بازار سرمایه از دیدگاه فقه اسلامی؛ (تعریف، ماهیت، ارکان، احکـام، انواع و مصادیق) :

قرض

دین

بیع

اجاره و اجاره به شرط تملیک

جعاله

شرکت

مضاربه

بورس بازي در بازار سهام از دیدگاه اسلام :

بررسی ماهیت بورس بازي

شقوق مختلف بورس بازي

بورس بازي از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

بررسی فقهی بورس بازي

مخاطبین

علاقه مندان به کار در مشاغل مالی

داوطلبان آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و بطور ویژه آزمون اصول بازار سرمایه

دانشجویان و علاقه مندان به کسب دانش تخصصی بازار سرمایه

دانشجویان رشته های مرتبط

فعالین بازار سرمایه

مدرسین

تصویر برای دسته بندی  علی رئوفی
علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

علی رئوفی

دکتری اقتصاد مالی_ سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور سرمایه گذاری شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (اَیکو)

تصویر برای دسته بندی  امیرعباس صاحبقرانی
امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت علمی،دانشگاه خوارزمی

امیرعباس صاحبقرانی

دکتری حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت علمی،دانشگاه خوارزمی

تصویر برای دسته بندی محمد ابراهیم سماوی
محمد ابراهیم سماوی

دانشجو دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

محمد ابراهیم سماوی

دانشجو دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

تصویر برای دسته بندی قاسم کریمی
قاسم کریمی

دانشجوی دکتری DBA بازار سرمایه

کارشناس شرکت فرابورس ایران

قاسم کریمی

دانشجوی دکتری DBA بازار سرمایه

کارشناس شرکت فرابورس ایران

تصویر برای دسته بندی حسین سوهانی
حسین سوهانی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه یک دادگستری ،عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

حسین سوهانی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه یک دادگستری ،عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

تصویر برای دسته بندی محسن یاوری
محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

محسن یاوری

کارشناس ارشد ریاضیات مالی دانشگاه تربیت مدرس

CFA LEVEL III

نظارت تحقیق توسعه و ابزارسازی ، شركت فرابورس ايران

تصویر برای دسته بندی سپهر حسن خان پور
سپهر حسن خان پور

کارشناسی ارشد حقوق تجاری - اقتصادی بین المللی از دانشگاه تهران

وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تخصصی بازارسرمایه 

سپهر حسن خان پور

کارشناسی ارشد حقوق تجاری - اقتصادی بین المللی از دانشگاه تهران

وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تخصصی بازارسرمایه 

زمان

  • شروع: شنبه 5 تیر 1400 - 04:00 ب.ظ
  • پایان: دوشنبه 8 شهریور 1400 - 08:00 ب.ظ