تصویر برای دسته بندی علی اکبر ایرانشاهی

علی اکبر ایرانشاهی

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
  • لیسانس حسابداری از دانشگاه ارومیه

مدارک حرفه‌ای:

  • تحلیلگری بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

همه ی دوره های مدرس