آرشیو وبلاگ

مطالب وبلاگ برچسب خورده با  'اختیار خرید'

سود و زیان استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

سود و زیان حاصله در استراتژی خرید یا فروش اختیار خرید

ابتدا این نکته را متذکر می­‌شویم که در نمودارهای قبلی که عنوان عایدی را داشتند، هزینه مربوط به قیمت اختیار در آن­ها منعکس نمی‌­شد، در حالی­‌که در نمودارهای سود و زیان این هزینه وجود دارد. با توجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، اگر قیمت سهام کمتر یا برابر با قیمت اعمال باشد، آن­گاه دارنده اختیار خرید به میزان مبلغ پرمیوم زیان کرده و به همان میزان فروشنده اختیار خرید سود کسب می­‌کند.همچنین ارزش اختیار خرید برابر با صفر است.
  • اگر قیمت سهام بیشتر از قیمت اعمال شود، شرایط به نفع دارنده اختیار خرید خواهد بود.
  • با عبور قیمت سهام از قیمت سر به­‌سر به سمت بالا، دارنده اختیار خرید سود و فروشنده آن زیان خواهد دید.
  • حداکثر زیان برای دارنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم پرداختی است. متعاقبا حداکثر سود ممکن برای فروشنده اختیار خرید برابر با مبلغ پرمیوم است.
چهار موقعیت معاملاتی ساده در قراردادهای اختیارمعامله

موقعیت خرید اختیار خرید: این موقعیت برای خریدار یا دارنده اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن حق خرید دارایی پایه در زمان و قیمت مشخص ایجاد می‌شود. 

موقعیت فروش اختیار خرید: این موقعیت برای فروشنده یا ناشر اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن فروشنده متعهد می‌شود در صورت اعمال قرارداد از سوی دارنده اوراق، دارایی پایه را به وی بفروشد. 

موقعیت خرید اختیار فروش: این موقعیت برای خریدار یا دارنده اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن حق فروش دارایی پایه در زمان و قیمت مشخص ایجاد می‌شود. 

موقعیت فروش اختیار فروش: این موقعیت برای فروشنده یا ناشر اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن فروشنده متعهد می‌شود در صورت اعمال قرارداد از سوی دارنده اوراق، دارایی پایه را از وی خریداری کند.

Real Time Web Analytics